Ponuka

Individuálna terapia, koučovanie mladých ľudí a dospelých, ale aj párová alebo skupinová terapia.

Terapii predchádza prvá konzultácia a vyhodnotenie potrieb klienta. Terapeutické sedenie prebieha zvyčajne na týždennej báze. Pravidelnosť je podmienkou na naštartovanie požadovaných procesov a zmien v myslení, cítení a konaní.

Jazyk: Nemecký, Slovenský (rodný jazyk), Srbský, Chorvátsky
Individuálna terapia: Jedno terapeutické stretnutie – 50 minút / 60 EUR
Online terapia: Jedno terapeutické stretnutie – 45 min / 55 EUR
Párová terapia: po dohode

Storno podmienky:

  • zrušenie alebo presunutie termínu do max 48 hodín vopred – bezplatne
  • zrušenie alebo presunutie termínu neskôr ako 48 hodín vopred – účtuje sa plná suma
  • bezplatne z dôvodov ochorenia s lekárskym potvrdením

Povinnosť mlčanlivosti:
Vaše súkromie je pre mňa dôležité! Ako psychoterapeut som právne zaviazaná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré mi boli klientom poskytnuté pri výkone mojej profesie (§ 15 PthG).

Prejsť na začiatok