O mne

Carmen Skorikova, BA pth.

Psychoterapeutická prax​

Od útleho detstva som mala v sebe hlbokú túžbu pomáhať ľuďom po psychickej stránke a podporiť ich v ťažkých chvíľach. To ma viedlo aj k rozhodnutiu stať sa odbornou psychoterapeutkou.

V roku 2010 som začala študovať psychoterapiu na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni. Aktuálne pracujem ako psychoterapeutka v odbornej príprave pod dohľadom, kde som v poslednej fáze výcviku. Ako psychoterapeutka som pracovala v Univerzitnej Ambulacii Sigmund Freud PrivatUniversität Wien a v mojich súkromných terapeutických poradniach vo Viedni a v Pame. 

Narodila som sa na Slovensku. Od roku 1993 žijem striedavo v Rakúsku a na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Skúseností z mojich ciest zo mňa vyformovali otvoreného a multikultúrneho človeka. Bola som konfrontovaná s najrôznejšími zmenami, ktoré ma naučili vnútorne rásť a vyvíjať sa s každou novou výzvou. Všetky tieto životné výzvy mali obrovský pozitívny vplyv na môj prístup k životu a na profesionálne vykonávanie mojej práce.

Terapeutická kariéra

Aktuálne

– Psychoterapeut v odbornej príprave pod dohľadom (Univerzitná ambulancia Viedeň, súkromná Prax Viedeň a Pama)
– Burgenland-Netzwerk-Sozial, Inštitúcia pre duševne chorých ľudí, Zurndorf – aktuálna prax
– Magisterské štúdium psychoterapie ako vedeckej disciplíny, Súkromná univerzita Sigmunda Freuda vo Viedni
– Špecializovaná tréningová integrovaná gestaltterapia, IG Wien

Skúsenosti

– Vlastná psychoterapeutická poradňa v Pame a vo Viedni – aktuálne,
– Burgenland-Netzwerk-Sozial, Inštitúcia pre duševne chorých ľudí, Zurndorf – aktuálne
– Univerzitná ambulancia pre dospelých, Súkromná Univerzita Sigmunda Freuda vo Viedni
– Lebenshilfe Dolné Rakúsko, Bruck an der Leitha – terapia pre ťažko psychicky chorých pacientov
– Sociálno-pedagogická psychoterapeutická rodinná pomoc, Eisenstadt – mobilná psychoterapia a poradenstvo v rodinách v krízových situáciách
– Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Otto Wagnera, Viedeň – skupinová terapia na psychiatrickom oddelení

Vzdelávanie a školenie

– Bakalár psychoterapeutických vied, Súkromná Univerzita Sigmunda Freuda, Viedeň
– Inšitút pre integratívnu gestalterapiu, Viedeň
– Psychoterapeutická propedeutika, Súkromná univerzita Sigmunda Freuda vo Viedni
– Bakalár sociálneho vzdelávania, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita

Čo znamená psychoterapeut pod dohľadom ?

V Rakúsku musia psychoterapeuti absolvovať najmenej 6 rokov vzdelávania. Posledný trimester odbornej prípravy môže psychoterapeut pracovať s pacientmi, pod vedením supervízorov. Rovnako ako ostatní psychoterapeuti a supervízory, podliehajú aj študujúci psychoterapeuti zákonu o mlčanlivosti a pravidelne konzultujú komplikovanejšie a ťažšie prípady aj so skúsenými terapeutmi. Rovnaký postup som zvolila aj ja. 

Viac informácií o psychoterapeutickom výcviku pod dohľadom nájdete v tomto odkaze Spolkového ministerstva zdravotníctva.

Prejsť na začiatok