Psychoterapia

Ako vediem psychoterapiu?

Psychoterapia je proces založený na obojstrannom rešpekte a na rovnocennom akceptujúcom vzťahu. Pre mňa to znamená, že som plne prítomná pri našom rozhovore, otvorená a vnímam vás ako rovnocenného partnera. V rámci nášho rozhovoru vám pomôžem uvedomiť si, ako fungujú vaše zaužívané vzorce správania a ako vám ovplyvňujú a komplikujú súčasný život a vzťahy.
Ako terapeut vám ponúkam bezpečný prístup, bez kontraindikácií. Podstatné je, aby ste chceli otvorene komunikovať. Ak si chcete formovať svoj život, utvárať fungujúce vzťahy a zlepšiť vaše každodenné prežívanie, žiť spokojne podľa vašich predstáv, tak je terapia práve pre vás. Začať môžete kedykoľvek, vek nie je prekážkou.

V rámci sedenia sa sústreďujem nielen na obsah toho, čo hovoríte, ale aj na to, ako to hovoríte, čo pri tom prežívate, ako sa pritom správate. Dokonca je podstatné aj to, čo nehovoríte, hoci by ste možno aj chceli. Pozorne vás počúvam, všímam si nápadnosti vo vašom prejave a tým pracujem nielen s tým čo sa vo vašej minulosti udialo, ale aj s tým, čo je prítomné vo vašom súčasnom živote ale aj počas terapie. Naše staré vedomosti boli kedysi užitočné, ale teraz môžu byť pre nás mätúce ak sa podľa nich snažíme pohybovať v súčasnom prostredí.

Psychoterapia vám vďaka spolupráci s odborníkom môže pomôcť porozumieť a zmierniť problémy duševného zdravia, pracovať na negatívnych vzorcoch správania a posúvať sa ďalej. V terapeutickom rozhovore vás budem citlivo sprevádzať. Pomôžem vám prekonať staré ale aj aktuálne zranenia (napríklad konflikty, poruchy, traumy), znovu objaviť svoje zdroje a ich potenciál a rozvíjať sa ďalej.

V ktorých situáciách vám viem pomôcť?

v ťažkých životných situáciách ako napríklad:

  • strata partnera, člena rodiny, rozchod s partnerom
  • komplikované vzťahy v rodine, príchod nového člena rodiny
  • zmena práce, strata zamestnania, vyhorenie, stres
  • depresie a ich prevencia, poruchy spánku
  • záchvaty paniky a úzkosti
    rôzne duševné poruchy (schizofrénia, …)
  • strata sebadôvery, osobné zlyhania, pocity menejcennosti

Spýtajte sa

Pre viac informácii ma neváhajte kontaktovať.

Prejsť na začiatok